GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng

Email: thcslacnghiep82012@gmail.com 

Điện thoại: 0633849031

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2016-2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2026

 

         Trường THCS Lạc Nghiệp được thành lập năm 2012 trên cơ sở tách từ trường THPT Lạc Nghiệp. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bậc ( CMHS) và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ  CB-CC-VC và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đơn Dương. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”, tháng 11 năm 2015 nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, tháng 4 năm 2016 nhà trường đã được kiểm tra công nhận là trường chất lượng giáo dục cấp độ ba.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của các bậc CMHS cũng như nhân dân trên địa bàn thị trấn, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia .

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, trường THCS Lạc Nghiệp xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Lạc Nghiệp giai đoạn 2016 đến 2021 và tầm nhìn đến năm 2026”.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn 2026 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng nhà trường và hoạt động của Lãnh đạo trường cũng như toàn thể CB-CC-VC và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Lạc Nghiệp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết 29/CP của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục huyện Đơn Dương phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I. Tình hình nhà trường.

1. Môi trường bên trong:

1.1. Điểm mạnh.

* Về đội ngũ CB-CC-VC:

Tổng số CB-CC-VC : 38 ; Trong đó: CBQL: 02, GV: 30, Nhân viên: 6.

Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 16,2 % trên chuẩn.

Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của CC-VC nhà trường.

Lãnh đạo trường  đoàn kết; chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của CB-CC-VC và học sinh trong nhà trường.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định, nâng cao chất lượng qua từng năm học.

Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2015 - 2016

Các mặt

SHS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

HK

977

799

81.8

176

18.0

2

0.2

 

 

 

 

HL

977

246

25.18

443

45.34

275

28.15

14

143

 

 

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn:

+ Học sinh  Giỏi toàn diện: 64 em

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 53 em

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh: 09 em

* Về cơ sở vật chất

+ Phòng học: 21 phòng.

+ Phòng bộ môn: 07

+ Phòng Thư viện: 01

+ Phòng Tin học: 02 với 68 máy đã được kết nối Internet.

+ Phòng nghe tiếng Anh: 01

+ Phòng Y tế: 01

+ Phòng hiệu bộ và chức năng: 06.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại .

*Thành tích

Năm học 2012-2013 đến 2015-2016: Liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến được UBND huyện tặng bằng khen.

2. Điểm hạn chế.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm nghỉ hưu đồng loạt, đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề, cần phải có thời gian rèn luyện để nâng cao tay nghề, bên cạnh đó còn một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới.

Chất lượng học sinh giỏi bộ môn chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng của trường.

Diện tích khu sân chơi bãi tập của học sinh chật hẹp.

          Chưa có những giải pháp hiệu quả để học sinh yếu tham gia học phụ đạo, tỉ lệ học sinh yếu tham gia học phụ đạo còn thấp.

Một số học sinh chưa mạnh dạn, chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong học tập đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số, việc tự đánh giá kết quả học tập còn yếu.

- Tổ chức quản lý của hiệu trưởng:

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, chưa thực chất, do khách quan nên phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.

+ Có nơi, có lúc còn nể nang nên thực hiện công tác kiểm tra nội bộ hiệu quả đạt được chưa cao.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận giáo viên cao tuổi tiếp cận việc đổi mới và tin học còn hạn chế. Thậm chí có giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, thiếu hiện đại. Phòng học bộ môn chư còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học, chưa xây dựng được phòng đa chức năng.

3. Thời cơ.

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường. Được CMHS và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

4. Thách thức.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục giữa các trường trong địa phương.

Cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học.

Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2012-2016.

1.Mặt đạt được:

Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ CB-CC-VC có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

Giúp học sinh tạo dựng được động cơ, thái độ học tập tốt, chủ động và tự tin trong học tập, có kỉ cương và nề nếp, biết hợp tác và tôn trọng mọi người.

Giáo viên tích cực đổi mới quản lý lớp học bằng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực.

100% CB-CC-VC đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ.

+ Nguyên nhân khách quan:

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND thị trấn D’ran và của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương trong công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường.

Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ CB-CC-VC phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ CB-CC-VC, nhân viên về năng lực và phẩm chất.

Toàn thể CB-CC-VC của nhà trường nhiệt tình, tích cực trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỉ luật của học sinh.

- Tập thể nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây dựng môi trường thân thiện – học sinh tích cực và công tác giáo dục đạo đức, kỉ luật cho học sinh.

2. Mặt chưa đạt được:

- Hàng năm số  học sinh bỏ học vẫn còn nhiều.

- Số học sinh giỏi bộ môn đạt giải cấp tỉnh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của trường.

+ Nguyên nhân khách quan:

Chất lượng đầu vào của học sinh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một bộ phận CMHS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo mưu sinh nên không quan tâm đến việc học tập của con em.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Một số ít học sinh có ý thức học tập kém và chưa có ý thức hợp tác với giáo viên trong quá trình học tập.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CC-VC có năng lực và tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới cơ sở vật chất, kỷ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

Xây dựng văn hoá nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện.

3. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:

Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CC-VC. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng, đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.

Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và công tác quản lý.

Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Xây dựng các quan hệ giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hành động đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.

II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh: Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết tài năng của mình.

2. Các giá trị cốt lõi:

Biết vượt khó trong học tập; có tính kiên trì và nhẫn lại;

Có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống;

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có định hướng nghề nghiệp;

Khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Tinh thần đoàn kết; sự hợp tác

Tính trung thực

Tinh thần trách nhiệm; lòng tự trọng

Tính sáng tạo

3. Tầm nhìn:

Là một trong những trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục ổn định, đạt chuẩn Quốc gia sớm trong khối THCS của huyện Đơn Dương, nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến . Nhà trường là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới trở thành một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục cao trong huyện. Đây là cơ sở thuận lợi để nhà trường có định hướng trong việc xây dựng nhà trường thành đơn vị giáo dục xuất sắc.

Trong giai đoạn 2016 - 2021 duy trì ổn định về quy mô, chất lượng giáo dục; dần từng bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả để đạt đến 2018 trở thành trường điển hình về chất lượng toàn diện của khối THCS trong huyện Đơn Dương.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1. Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

1.2. Các mục tiêu cụ thể

Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện.

Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn; đến năm 2021 tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc giai đoạn II; cải tiến và nâng cao chất lương trường đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng giáo dục lần 2; hoàn thành xây dựng CSVC theo tiêu chuẩn về trường THCS.

Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2026, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của huyện Đơn Dương.

- Duy trì đạt trường chuẩn quốc gia.

- Có quy mô ổn định và phát triển. Tiếp tục đạt cấp độ 3 trong kiểm định chất lượng giáo dục.

2- Chỉ tiêu:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trong giai đoạn 2016-2021, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

100 % giáo viên đạt chuẩn, phấn đấu 60% giáo viên đạt trên chuẩn.

100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.

100% giáo viên đạt trình độ A, B Tin học và ngoại ngữ.

Phấn đấu có 50 % giáo viên đạt GV Giỏi cấp trường, 35% GV Giỏi cấp huyện.

100% CB-CC-VC  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Học sinh

Qui mô:

- Phát triển lớp học: Từ 16 lớp (2018) đến 20 lớp (2023).

- Học sinh: 600 học sinh.

Chất lượng học tập:

- Trên 65% học lực khá, giỏi ( 25% học lực giỏi)

         - Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 1% ; không có học sinh kém.

- Tốt nghiệp THCS đạt 100 %.

- Thi học sinh giỏi : Cấp Huyện trên 80% HS dự thi đạt giải;

Cấp tỉnh trên 60% HS dự thi đạt giải.

Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

- Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.

- Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất.

Năm 2017: Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

Năm 2019: Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

Năm 2021: Xây dựng mới  phòng bộ môn và nhà tập đa chức năng; xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

2.4.Chỉ tiêu thi đua:

Trường: duy trì giữ vững danh hiệu tập thể Tiên tiến; phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc vào năm học 2017-2018.

Chi bộ đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

Hàng năm có từ 80 % lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% CB-CC-VC đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên.

3. Phương châm hành động : “Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

Tuyên truyền trong CB-CC-VC và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các CB-CC-VC trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

Xây dựng Văn hoá Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.2. Tổ chức bộ máy:

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CB-CC-VC phù hợp với yêu cầu công việc.

Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

2.3. Công tác xây dựng đội ngũ :

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của CB-CC-VC thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của CB-CC-VC đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CB-CC-VC có thành tích xuất sắc.

Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ giáo viên đầu đàn, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi CB-CC-VC đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục hạnh kiểm và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

  1. Cơ sở vật chất- Tài chính:

Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

- Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục; các nguồn từ giảng dạy...).

- Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, , khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS (nhà đa chức năng).

Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng  Internet.

Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu chi.

Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh.

Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.

Tham mưu xây dựng các phòng học bộ môn, phòng đa chức năng đạt chuẩn.

V. VAI TRÒ CỦA CB-CC-VC, HỌC SINH VÀ CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được lấy ý kiến và phổ biến rộng rãi tới toàn thể CB-CC-VC nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và cộng đồng;

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

Giai đoạn 1: Từ năm 2016 – 2019 : Phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng giáo dục; đầu tư hoàn chỉnh CSVC-TB;

Giai đoạn 2: Từ năm 2019 - 2021: Nâng cao chất lượng giáo dục, đạt thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của huyện. Xây dựng thành công trường THCS đạt chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn II.

Giai đoạn 3: Từ năm 2021 – 2025: Đạt chuẩn các yêu cầu về trường chuẩn và kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GDĐT.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB-CC-VC nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từng năm trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi CB-CC-VC phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8. Đối với học sinh:

Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

5. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.

Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của Tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triễn nhà trường.

Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

11. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:

Đối với Phòng giáo dục – đào tạo huyện:

Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và tạo điều kiện cho trường trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

Đối với chính quyền địa phương: Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho nhà trường để thực hiện Kế hoạch chiến lược./.